تماس

رهن و اجاره خانه مسکونی 56 متری تهران / مهرآباد جنوبی

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 07 - بهار

90 640000 34000000 14 / مهر / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 09 - دکتر هوشیار

115 1000 70000000 02 / خرداد / 1394 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

قوچان - منطقه 00 - قوچان

140 600000 2000000 24 / اسفند / 1394 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 15 - مظاهری

70 600000 15000000 02 / آذر / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

رباط‌کریم - منطقه 00 - رباط‌کریم

60 250000 50000000 17 / آذر / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 19 - نعمت آباد (عبدل آباد، زمزم)

60 400000 25000000 12 / بهمن / 1397 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

حاجي‌آباد - منطقه 00 - حاجي‌آباد

60 50 50000 27 / دی / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

کرج - منطقه 00 - کرج

120 600000 40000000 20 / تیر / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

چالوس - منطقه 00 - چالوس

120 650000 7000000 24 / مهر / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

کرج - منطقه 00 - کرج

85 600000 10 01 / آذر / 1395 مشاهده فایل