تماس

رهن و اجاره ویلا مسکونی 350 متری تهران / شهرک غرب (قدس)

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

رهن و اجاره

ویلا مسکونی

تهران - منطقه 02 - شهرک غرب (قدس)

150 6500000 50000000 12 / شهریور / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

ویلا مسکونی

محمودآباد - منطقه 00 - محمودآباد

350 500000 0 09 / اردیبهشت / 1398 مشاهده فایل

رهن و اجاره

ویلا مسکونی

تهران - منطقه 02 - شهرک غرب (قدس)

460 25000000 500000000 11 / شهریور / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

ویلا مسکونی

تهران - منطقه 02 - شهرک غرب (قدس)

220 12000000 100000000 12 / شهریور / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

ویلا مسکونی

تهران - منطقه 01 - جوزستان (دزاشیب و جوزستان)

350 0 800000000 31 / شهریور / 1397 مشاهده فایل

رهن و اجاره

ویلا مسکونی

تهران - منطقه 02 - شهرک غرب (قدس)

250 12000000 250000000 15 / مرداد / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

ویلا مسکونی

چالوس - منطقه 00 - چالوس

120 200000000 200000000 25 / خرداد / 1397 مشاهده فایل

رهن و اجاره

ویلا مسکونی

تهران - منطقه 02 - شهرک غرب (قدس)

160 5000000 300000000 29 / تیر / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

ویلا مسکونی

تهران - منطقه 02 - شهرک غرب (قدس)

204 6000000 50000000 28 / خرداد / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

ویلا مسکونی

تهران - منطقه 02 - شهرک غرب (قدس)

305 0 900000000 29 / تیر / 1396 مشاهده فایل