تماس

رهن و اجاره خانه مسکونی 60 متری تهران / زاهد گیلانی

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

رهن و اجاره

خانه مسکونی

شیراز - منطقه 00 - شیراز

160 700000 10000000 03 / آذر / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 01 - اوین

70 1800000 20000000 آگهی روز مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

چالوس - منطقه 00 - چالوس

120 650000 7000000 24 / مهر / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

کرج - منطقه 00 - کرج

120 700000 10000000 04 / آبان / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

70 500000 20000000 23 / تیر / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 07 - بهار

90 640000 34000000 14 / مهر / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

40 700000 4000000 03 / تیر / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 00 - حومه تهران

45 700000 4000000 18 / مرداد / 1397 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

کرج - منطقه 00 - کرج

60 400000 4000000 29 / شهریور / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 01 - سوهانک

65 1500000 40000000 28 / خرداد / 1397 مشاهده فایل