تماس

رهن و اجاره خانه مسکونی 60 متری تهران / زاهد گیلانی

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

رهن و اجاره

خانه مسکونی

حاجي‌آباد - منطقه 00 - حاجي‌آباد

60 50 50000 27 / دی / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 07 - خواجه نصیر - حقوقی

90 700000 35000000 06 / شهریور / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

40 700000 4000000 03 / تیر / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 01 - اوین

70 1800000 20000000 آگهی روز مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 07 - بهار

90 640000 34000000 14 / مهر / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

کرج - منطقه 00 - کرج

60 400000 4000000 29 / شهریور / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

70 500000 20000000 23 / تیر / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

محمودآباد - منطقه 00 - محمودآباد

65 400000000 5000000000000 23 / بهمن / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

رباط‌کریم - منطقه 00 - رباط‌کریم

60 250000 50000000 17 / آذر / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

کرج - منطقه 00 - کرج

120 700000 10000000 04 / آبان / 1395 مشاهده فایل