تماس

رهن و اجاره خانه مسکونی 70 متری تهران / اوین

املاک ویژه منطقه

املاک مشابه

نوع معامله نوع ملک آدرس متراژ متری / اجاره کل / رهن تاریخ  

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 15 - مظاهری

70 600000 15000000 02 / آذر / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

محمودآباد - منطقه 00 - محمودآباد

65 400000000 5000000000000 23 / بهمن / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 17 - گلچین

70 300000 10000000 14 / خرداد / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

سنندج - منطقه 00 - سنندج

75 150000000 0 09 / آذر / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 04 - نارمک شمالی

120 1700000 50000000 31 / شهریور / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 16 - جوادیه

75 500000 25000000000000 08 / مهر / 1395 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

تهران - منطقه 01 - سوهانک

65 1500000 40000000 28 / خرداد / 1397 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

شهر ری - منطقه 00 - شهر ری

75 10000 40000000 25 / خرداد / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

قم - منطقه 00 - قم

70 200000 40000000 01 / خرداد / 1396 مشاهده فایل

رهن و اجاره

خانه مسکونی

اصفهان - منطقه 00 - اصفهان

70 500000 20000000 23 / تیر / 1396 مشاهده فایل